Zubni tehničar Milivoj Radošević

Ordinacija: Dentateh

Zubni tehničar

ID: 616
5 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Bezmetalni keramički sistemi

Metal-keramički sistemi

Datum upisa u bazu: 06.04.2016.

Implantati