Doktor Stomatologije Milan Knežević

Ordinacija: Stomatološka ordinacija Mea:Dent

Protetičar

ID: 58
3 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Mobilna protetika

Datum upisa u bazu: 28.01.2014.

Fiksna protetika