Dr stom spec, mr med sci Mirjana Milačić Bajić

Ordinacija: mmb centar

Oralni hirurg

ID: 211
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Operativno vađenje zuba

Operativno vađenje neizniklih i impaktiranih zuba

Resekcija vrha korena zuba

Alveloplastika

Datum upisa u bazu: 07.04.2015.

Frenektomija

Gingivektomija

Plastika maksilarnog sinusa

Enukleacija cista