Specijalista doktor stomatologije Marko Burić

Ordinacija: Stomatoloski centar Nis

Oralni hirurg

ID: 717
114 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Operativno vađenje zuba

Operativno vađenje neizniklih i impaktiranih zuba

Resekcija vrha korena zuba

Alveloplastika

Datum upisa u bazu: 19.05.2016.

Frenektomija

Gingivektomija

Plastika maksilarnog sinusa

Enukleacija cista