Spec. doktor stomatologije Dragan Stojanović

Ordinacija: Nis Dental

Oralni hirurg

ID: 712
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Operativno vađenje zuba

Operativno vađenje neizniklih i impaktiranih zuba

Resekcija vrha korena zuba

Alveloplastika

Datum upisa u bazu: 19.05.2016.

Frenektomija

Gingivektomija

Plastika maksilarnog sinusa

Enukleacija cista