Doktor Stomatologije Damir Taso

Ordinacija: Dr Taso

Oralni hirurg

ID: 537
11 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Operativno vađenje zuba

Operativno vađenje neizniklih i impaktiranih zuba

Resekcija vrha korena zuba

Alveloplastika

Datum upisa u bazu: 21.03.2016.

Frenektomija

Gingivektomija

Plastika maksilarnog sinusa

Enukleacija cista