Doktor stomatologije Nataša Vuković

Ordinacija: Dr Vuković

Opšti stomatolog

ID: 574
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Popravka i lečenje zuba

Vađenje zuba

Izbeljivanje zuba

Datum upisa u bazu: 25.03.2016.

Hitni slučaj

Estetski ispuni

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga