Doktor Stomatologije Miloš Opačić

Ordinacija: DENTAS

Opšti stomatolog

ID: 53
2 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Popravka i lečenje zuba

Vađenje zuba

Izbeljivanje zuba

Datum upisa u bazu: 26.01.2014.

Hitni slučaj

Estetski ispuni

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga