Doktor stomaologije Jelena Vukotić

Ordinacija: Stomatološka ordinacija Milosavljević

Opšti stomatolog

ID: 304
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Popravka i lečenje zuba

Vađenje zuba

Izbeljivanje zuba

Datum upisa u bazu: 01.07.2015.

Hitni slučaj

Estetski ispuni

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga