Doktor stomatologije Dragoljub Paunović

Ordinacija: Dentino

Opšti stomatolog

ID: 502
29 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Popravka i lečenje zuba

Vađenje zuba

Izbeljivanje zuba

Datum upisa u bazu: 15.03.2016.

Hitni slučaj

Estetski ispuni

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga