Spec. doktor stomatologije Dragan Stojanović

Ordinacija: Nis Dental

Opšti stomatolog

ID: 714
4 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Popravka i lečenje zuba

Vađenje zuba

Izbeljivanje zuba

Datum upisa u bazu: 19.05.2016.

Hitni slučaj

Estetski ispuni

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga