Prof. Dr stomatologije Božidar Dimitrijević

Ordinacija: Bodent stomatološka ordinacija

Opšti stomatolog

ID: 259
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Popravka i lečenje zuba

Vađenje zuba

Izbeljivanje zuba

Datum upisa u bazu: 22.06.2015.

Hitni slučaj

Estetski ispuni

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga