Spec. doktor stomatologije Vladan Mančić

Ordinacija: Moj Zubar

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 543
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 22.03.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici