Doktor stomatologije Veroslava Ivanović

Ordinacija: Anlave poliklinika

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 271
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 26.06.2015.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici