Specijalista doktor stomatologije Veroljub Bogdanović

Ordinacija: Dr Veroljub Bogdanović

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 641
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 19.04.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici