Specijalista doktor stomatologije Uroš Borišev

Ordinacija: Repić

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 608
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 31.03.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici