Doktor stomatologije Nataša Vuković

Ordinacija: Dr Vuković

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 575
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 25.03.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici