Spec. doktor stomatologije Gordana Delić

Ordinacija: Delić

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 590
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 30.03.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici