Doktor stomatologije Eleonora Bede

Ordinacija: DR BEDE

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 628
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 06.04.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici