Doktor stomatologije Dubravka Pujić

Ordinacija: Stomatološka ordinacija Dubravka Pujić

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 551
2 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 22.03.2016.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici