Doktor stomatologije Cava Matić

Ordinacija: Dr. Boris Prokić stomatološka ordinacija

Dečiji i preventivni stomatolog

ID: 235
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Uklanjanje naslaga

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Datum upisa u bazu: 17.06.2015.

Zalivanje fisura

Splintovi i štitnici