Dr. Vesna Jovičić

Ordinacija: Poliklinika MEDIKOM

Opšti pedijatar

ID: 63
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 29.01.2014.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija