dr. pedijatrije Tatjana Bjekić

Ordinacija: Zvrk

Opšti pedijatar

ID: 214
17 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 16.05.2015.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija