Prim. Dr Slađana Stefanović

Ordinacija: Poliklinika Magna Plus

Opšti pedijatar

ID: 183
47 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 17.07.2014.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija