Dr sci med Saša Milićević

Ordinacija: Pedijatrijska specijalistička ordinacija Dr Saša Milićević

Opšti pedijatar

ID: 67
43 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 30.01.2014.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija