Specijalista doktor medicine Gordana Radovanović

Ordinacija: Viva

Opšti pedijatar

ID: 647
18 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 20.04.2016.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija