Specijalista doktor medicine Gordana Ilkić

Ordinacija: Panpedijatrija

Opšti pedijatar

ID: 529
75 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 21.03.2016.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija