Specijalista doktor medicine Dudica Milenović

Ordinacija: Dr Dudica Milenović

Opšti pedijatar

ID: 675
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 10.05.2016.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija