Dr. spec. pedijatar Dragan Maksimović

Ordinacija: Clinicanova

Opšti pedijatar

ID: 145
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 26.06.2014.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija