Dr Danijela Todorović

Ordinacija: Pedijatrija Todorović

Opšti pedijatar

ID: 743
2 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled pedijatra

Intravenska i intramuskularna terapija

Infuziona terapija

Datum upisa u bazu: 26.10.2016.

Laboratorijska dijagnostika

Sistematski pregled

Vakcinacija