Profesor Doktor Miodrag Ignjatović

Ordinacija: Dr Žutić

Neonatolog

ID: 435
2 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled neonatologa

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Praćenje rasta i razvoja