Doktor Dragana Maksimović

Ordinacija: Dr. Žutić

Dečiji pulmolog i alergolog

ID: 421
4 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled dečijeg pulmologa i alergologa

Alergolske kožne probe

Bronhodilatatorni (ventolinski) test

Inhalaciona terapija

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Intravenska, intramuskularna i infuziona terapija

Kućne posete

Spirometrija (ispitivanje plućne funkcije)

Rentgenski snimak pluća