Primarijus doktor nauka Vera Trbić

Ordinacija: Agape Medika

Psihijatar

ID: 341
8 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled psihijatra

Dijagnostika i terapija psihičkih oboljenja

Datum upisa u bazu: 29.07.2015.

Psihoterapija