Dr Med. Sci. Slađana Martinović Mitrović

Ordinacija: Psychiatria Nova

Psihijatar

ID: 610
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled psihijatra

Dijagnostika i terapija psihičkih oboljenja

Datum upisa u bazu: 31.03.2016.

Psihoterapija