Doktor Lidija Opalić

Ordinacija: Singidunum

Psihijatar

ID: 340
10 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled psihijatra

Dijagnostika i terapija psihičkih oboljenja

Datum upisa u bazu: 29.07.2015.

Psihoterapija