Doktor Biserka Cvetković

Ordinacija: Intrnistička ordinacija UltraMedik

Psihijatar

ID: 404
3 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled psihijatra

Dijagnostika i terapija psihičkih oboljenja

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Psihoterapija