Doktor Vladimir Šaranović

Ordinacija: Labo Medica

Otorinolaringolog

ID: 315
38 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled otorinolaringologa

Operacija ušiju

Operacije nosa

Operacija krajnika

Timpanometrija

Audiometrija

Otomikroskopija

Datum upisa u bazu: 05.07.2015.

Vestibulometrija

Paracenteza

Precovanje

Tamponada nosa

Incizija apscesa

Ispiranje ušiju