Doktor Profesor Ninoslava Dragutinović

Ordinacija: Specijalna ordinacija za uvo, grlo i nos dr. Dragutinović

Otorinolaringolog

ID: 302
4 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled otorinolaringologa

Operacija ušiju

Operacije nosa

Operacija krajnika

Timpanometrija

Audiometrija

Otomikroskopija

Datum upisa u bazu: 01.07.2015.

Vestibulometrija

Paracenteza

Precovanje

Tamponada nosa

Incizija apscesa

Ispiranje ušiju