Dr Jovan Bubalo

Ordinacija: Clinicanova

Otorinolaringolog

ID: 128
20 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled otorinolaringologa

Operacija ušiju

Operacije nosa

Operacija krajnika

Timpanometrija

Audiometrija

Otomikroskopija

Datum upisa u bazu: 04.06.2014.

Vestibulometrija

Paracenteza

Precovanje

Tamponada nosa

Incizija apscesa

Ispiranje ušiju