Doc dr sc med Tatjana Mraović

Ordinacija: Nada

Nutricionista

ID: 483
2 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Preporuke u vezi zdrave ishrane

Savetovanje

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Procena stanja uhranjenosti i ishrane

Dijeta (izbor dijete na osnovu zdravstvenog stanja)