Doktor Tanja Bakrač

Ordinacija: Kapilar savetovalište za ishranu

Nutricionista

ID: 337
2 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Preporuke u vezi zdrave ishrane

Savetovanje

Datum upisa u bazu: 29.07.2015.

Procena stanja uhranjenosti i ishrane

Dijeta (izbor dijete na osnovu zdravstvenog stanja)