Doktor Marija Prčić

Ordinacija: Lilo specijalistička ordinacija

Nutricionista

ID: 413
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Preporuke u vezi zdrave ishrane

Savetovanje

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Procena stanja uhranjenosti i ishrane

Dijeta (izbor dijete na osnovu zdravstvenog stanja)