Otorinolaringolog Vasil Hristov

Ordinacija: ORL centar

Neurolog

ID: 281
3 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Neurološki pregled

Elektroencefalografija (EEG)

Elektromioneurografija (EMNG)

Ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova vrata i mozga

Datum upisa u bazu: 26.06.2015.

Transkranijalni dopler

Dopler UZ krvnih sudova vrata i mozga

Dijagnostika i lečenje poremećaja spavanja