Primarijus Doktor Snežana Gavrilović

Ordinacija: Nada

Neurolog

ID: 463
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Neurološki pregled

Elektroencefalografija (EEG)

Elektromioneurografija (EMNG)

Ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova vrata i mozga

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Transkranijalni dopler

Dopler UZ krvnih sudova vrata i mozga

Dijagnostika i lečenje poremećaja spavanja