Prim. Dr Siniša Ristić

Ordinacija: Poliklinika Magna Plus

Neurolog

ID: 200
14 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Neurološki pregled

Elektroencefalografija (EEG)

Elektromioneurografija (EMNG)

Ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova vrata i mozga

Datum upisa u bazu: 17.07.2014.

Transkranijalni dopler

Dopler UZ krvnih sudova vrata i mozga

Dijagnostika i lečenje poremećaja spavanja