Doktor Milan Popović

Ordinacija: Colour Vision

Lekar opšte medicine

ID: 426
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled lekara opšte prakse

Sistematski pregledi

Datum upisa u bazu: 04.09.2015.

Vakcinacije