Doktor Ljiljana Stojanović

Ordinacija: MKM specijalistička ordinacija

Lekar opšte medicine

ID: 298
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled lekara opšte prakse

Sistematski pregledi

Datum upisa u bazu: 01.07.2015.

Vakcinacije