Doktor Medicine Đorđe Marković

Ordinacija: Đorđe Marković

Lekar opšte medicine

ID: 645
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled lekara opšte prakse

Sistematski pregledi

Datum upisa u bazu: 19.04.2016.

Vakcinacije