Doktor Jasna Mrđa

Ordinacija: Intrnistička ordinacija dr. Petrić

Gerijatar

ID: 408
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled gerijatra

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Dijagnostičke i terapijske procedure