Strukovni fizioterapeut Miloš Kostić

Ordinacija: Therasuit Novi Sad

Fizioterapeut

ID: 77
24 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Terapija električnom strujom

Terapija magnetima

Terapija ultrazvukom

Datum upisa u bazu: 03.02.2014.

Masaža

Rehabilitacija pacijenata posle bolesti i povreda

Kineziterapije